MovieMaps

Photo of Kibera Town Centre [Nairobi]

Location: Kibera Town Centre
As Seen In: Sense8 episode 2x02 "Who Am I?"

Zakia apologizes to Capheus about the interview.